Hệ thống nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp

Bộ ấn phẩm văn phòng cơ bản là một phần của Hệ thống nhận diện Thương hiệu. Nó bao gồm những những thành phần cơ bản như Phong bì, Letter head và Card visit… vì vậy nó cũng mang trên mình đầy đủ

các dấu hiệu nhận diện hoàn chỉnh của một Thương hiệu.

Có thể việc Thiết kế Hệ thống nhận diện Thương hiệu không phải là bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng Thiết kế ấn phẩm văn phòng là công việc tối thiểu mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần đến để có được một diện mạo chỉnh chu, lịch sự - thể hiện tính chuyên nghiệp và tin cậy của một doanh nghiệp trong các hoạt động giao dịch công văn tài liệu với khách hàng, đối tác.

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác
Một hệ thống nhận diện thương hiệu thường bao gồm:
Những yếu tố nhận biết cơ bản
1.Biểu tượng ( Logo)
*  Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
*  Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông
2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
* Danh thiếp
* Giấy viết thư
* Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
* Bì thư A5
* Bì thư A4
* Nhãn thư tín
* Fascimile
* Hóa đơn
* Bản tin nội bộ
*  Thẻ nhân viên
* Tài liệu thuyết trình
* Đồng phục
3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói
*  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm
* Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm
* Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm
* Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
* Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
Chú trọng đến việc Thiết kế ấn phẩm văn phòng sẽ mang lại giá trị nhất định sau mỗi lần tiếp xúc với khách hàng. Ngoài việc tạo được ấn tượng thông qua việc ấn phẩm văn phòng được thiết kế một cách chuyên nghiệp và thẩm mỹ, chúng còn làm cho khách hàng hiểu được sự nghiêm túc và thiện chí hợp tác chân thành trong lần gặp gỡ. Từ đó nảy nở được niềm tin cậy tự nhiên trong tâm trí khách hàng, đối tác.

Như đã nói ở trên -  ấn phẩm văn phòng là một phần của Hệ thống nhận diện Thương hiệu. Do vậy các đối tượng thể hiện trong một bản Thiết kế  ấn phẩm văn phòng cũng là tất cả những gì hiện diện trong một bản Thiết kế Hệ thống nhận diện Thương hiệu. Cách sử dụng mầu sắc cũng như việc bố cục các thông tin như Logo, tên thương hiệu, Style phải được thể hiện theo một lối nhất quán, đồng bộ - các thông tin cơ bản được thể thiện được một cách đầy đủ, rõ ràng trong khi vẫn tạo được nét cá tính riêng biệt, sự tinh tế và tính chuyên nghiệp cho Bộ  ấn phẩm văn phòng.

Hệ thống nhận diện thương hiệu được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của Thương hiệu. Bao gồm: Tên thương hiệu (Brand Name), Logo, Màu sắc chủ đạo, Font chữ, Danh thiếp (Namecard), Website, Cách bố trí biển hiệu tại văn phòng trụ sở, cơ quan, Đồng phục – Bảng tên…..

Với dịch vụ chuyên nghiệp về Thiết kế các loại ấn phẩm cho cơ quan - doanh nghiệp, sự kinh nghiệm cũng như sáng tạo trong thiết kế  của đội ngũ kỹ thuật viên của Công ty SHD Hà Nội sẽ giúp Quý khách có được những mẫu  thật ấn tượng, chuyên nghiệp và hiệu quả trong các công việc văn thư giấy tờ cho Văn phòng của bạn.